Christie's Chinese Contemporary Ink Hong Kong 5/27/19 SALE 16697

$175.00

Description

Christie's
Chinese Contemporary Ink
Hong Kong 5/27/19 SALE 16697

63 lots

Artist/Maker/Author
Cai, Jinwei (b.1980) (1)
Chan, Luis (1905-1995) (1)
CHEN, FAN (B.1944) (1)
Chen, Jialing (b. 1937) (1)
Chen, Qikuan (1921-2007) (2)
Chen, Xingzhou (b.1982) (1)
Chou, Irene (1924-2011) (1)
CHU, CHU (B.1975) (1)
Chuang, Che (b. 1934) (1)
FAN, ZHIBIN (B.1972) (1)
Fang, Zhaoling (1914-2006) (2)
Gu, Wenda (b. 1955) (1)
He, Baili (b. 1945) (1)
He, Huaishuo (b. 1941) (2)
Hong, Zhuan (b.1955) (1)
Jiang, Hongwei (b. 1957) (1)
KOO, MEI (B.1934) (1)
Leong, Lampo (b.1961) (1)
Li, Baiming (b.1981) (1)
LI, HUAYI (B.1948) (2)
LI, JIN (B.1958) (1)
Li, Xubai (b. 1940) (1)
Liu, Dan (b. 1953) (1)
Liu, Kuo-sung (b. 1932) (4)
LU, CHUNTAO (B.1965) (1)
LUI, SHOU KWAN (1919-1975) (2)
MAI, LUOWU (B.1946) (1)
MI-LI-TSUN NAN, (B.1960) (1)
Pu Sheng, (b.1984) (1)
Qiu, Zhijie (b. 1969) (1)
SU, CHUNG-MING (B.1965) (1)
WANG, DONGLING (B.1945) (1)
Wang, Jiqian (1906-2003) (3)
WONG, HAU KWEI (B.1946) (1)
Wong, Wucius (b. 1936) (1)
Xu, Bing (b. 1955) (1)
Xu, Guangju (b.1974) (1)
Xu, Jing (b.1975) (1)
XU, LELE (B.1955) (2)
Xue, Liang (b.1956) (1)
Xue, Xuanlin (b.1957) (1)
ZHOU, XUE (B.1980) (1)
ZHU, XIAOQING (B.1986) (1)