CHRISTIES Hong Kong Asian 20th Century Art (Day Sale) 5/28/17 Sale 13268

$125.00

Description

CHRISTIES Hong Kong Asian 20th Century Art (Day Sale) 5/28/17 Sale 13268

Artist/Maker/Author
Abad, Pacita (1946-2004) (1)
Affandi, (1907-1990) (2)
Amorsolo, Fernando Cueto (1892-1972) (5)
Apin, Mochtar (1923-1994) (1)
Chen, Wen Hsi (1906-1991) (3)
Cheong, Soo Pieng (1917-1983) (9)
Chu, Teh-Chun (1920-2014) (5)
Chua, Ek Kay (1947-2008) (2)
Gunawan, Hendra (1918-1983) (2)
Ho, Anita Magsaysay (1914-2012) (1)
Hussein, Ibrahim (1936-2009) (1)
Imai, Toshimitsu (1928-2002) (1)
Jiang, Guofang (b. 1951) (1)
Joya, Jose (1931-1995) (2)
Kerton, Sudjana (1922-1994) (1)
Kim, Whan-ki (1913-1974) (1)
Le Mayeur De Merpres, Adrien Jean (1880-1958) (1)
Le, Pho (1907-2001) (5)
Lee, U-Fan (b. 1936) (2)
Lin, Fengmian (1900-1991) (2)
Liu, Jiutong (b. 1977) (2)
Mai, Trung Thu (1906- 1980) (3)
Man Fong, Lee (1913-1988) (5)
Pang, Jiun (b. 1936) (1)
Sanyu (Chang Yu), (1901-1966) (5)
Shiy, De-Jinn (Xi Dejin) (1923-1981) (1)
Smit, Arie (b. 1916) (5)
Soedarsono, Srihadi (b. 1931) (1)
Sudjojono, S. (1914-1986) (1)
Sunaryo (b. 1943) (1)
Tabuena, Romeo V (b. 1921) (1)
T'ang, Haywen (1927-1991) (2)
Tay, Bak Koi (1939-2005) (1)
Toh, Tay Chee (b.1941) (1)
Tri, Nguyen Gia (1908-1993) (2)
Trung, Nguyen (b. 1940) (2)
U, Lun Gywe (b. 1930) (2)
Uparaj, Damrong Wong (1936-2002) (1)
Vu, Cao Dam (1908-2000) (3)
Widayat (1919-2002) (1)
Wong, Wucius (b. 1936) (1)
Zao, Wou-Ki (1920-2013) (11)
Zhongli, Luo (b. 1948) (2)